There are no translations available.

Overzich aan wat de voornaamste verschillen zijn tussen een chemische en een biologische reiniger

 

 

Chemische Reiniger

Biologische reiniger

Werking

Lokaal

Compleet, micro-organismen kunnen zelf naar de bron van de vervuiling bewegen

Ontgeuring

Passieve maskering

Actieve verwijdering van de bron

Status

Chemisch en niet levend

Natuurlijk en levend

Werkingsduur  

Beperkt en geen hechting aan de vervuiling

Tot de bron is verwijderd, de micro-organismen kunnen zich bovendien aan het substraat hechten

Specificiteit

Niet specifiek

Bevat substraat specifieke bacteriën

 

Aangezien dit product bacteriën bevat is het leefmilieu van groot belang.  De parameters voor de werkzaamheid zijn hieronder kort weergegeven:

  • Water.  Alle levende wezens op aarde hebben water nodig.
  • Het pH gebied moet tussen de pH 4 - 8,5 liggen.
  • Aanwezigheid van voedingstoffen en mineralen.
  • Temperatuur moet tussen de 5'C en de 45'C liggen.  Indien de temperatuur van het te behandelen object < 4'C zullen de natuurlijke speciale bacteriën niet goed kunnen functioneren.
  • Indien het te behandelen object in het verleden langdurig met andere middelen behandelt probeer deze dan eerst te verwijderen door goed te spoelen met water. 
  • Bij vorst het product niet gebruiken.  Bij vorst zijn micro-organismen niet actief dus zal er ook geen stankoverlast zijn en zullen de bacteriën ook niet functioneren.
  • Een elektronen donor voor de respiratie (ademhaling).  Meestal is dit zuurstof.