There are no translations available.

Gebruik BioStym van Eco Protecta BV voor een hogere en betere biogasopbrengst

Zo werkt BioStym:
BioStym is een natuurlijk product, dat een optimalisering geeft van het ecosysteem in vergistinginstallaties. De aanwezige micro-organismen, die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van organisch materiaal en hier energie uithalen kunnen optimaal functioneren. Dit resulteert in de methanogese fase van het vergistingsproces tot een hogere biogas productie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verhoging van biogas plaats kan vinden van zo’n 5 tot 25 %. Dit gebeurt zowel in grote alsook in kleine vergistinginstallaties.

Samenstelling van het product BioStym:
BioStym bestaat uit gefermenteerde planten- en algenextracten, waardoor sporenelementen, vitaminen en enzymen volledig kunnen worden opgenomen door de aanwezige microorganismen. Door deze opnames wordt het gehele ecosysteem in de vergister:

 • stabieler en 
 • efficiënter, 
 • wat resulteert in 
 • een hogere gasopbrengst en een 
 • betere verhouding CH4/C02 en een 
 • betere kwaliteit digistaat 

bios 1

Dit is zeer interessant en kostenefficiënt.

BioStym bestaat uit uitsluitend natuurlijke grondstoffen en is volkomen veilig voor mens en milieu.

Gebruik BioStym:
BioStym is een zeer geconcentreerde vloeistof en wordt in een verdunning van 1:100.000 toegepast, afhankelijk van het droge stofgehalte. Het werkt als een biostimulator in vergistingsprocessen voor zowel biomassa-, mest- alsook covergisting.
BioStym zorgt ervoor dat het ecosysteem in de bioreactor stabiel en op een hoger niveau komt.

Testresultaten met BioStym:
BioStym is de afgelopen jaren uitvoerig getest, zowel op labschaal alsmede in de praktijk. Op labschaal en in kleine vergisters, met verschillende samenstelling te vergisten materiaal, werd door Van Hall/Larenstein uitvoerige tests gedaan met BioStym, wat steeds resulteerde in hogere gasproducties.

bios 2

In de praktijk werd BioStym in Noord-Duitsland uitvoerig getest, waarbij 2 identieke reactoren afwisselend van BioStym werden voorzien. Deze tests duurden meer dan een jaar. Steeds kwam naar voren dat de met BioStym voorziene reactor een significante hogere opbrengst had. Deze praktijktesten werden o.a. begeleid door wetenschappelijk medewerkers van een Duitse universiteit. Uit deze testen kwam naar voren dat de met BioStym behandelde vergistingreactoren en een hogere opbrengst (15-25%) en een betere verhouding van methaangas (CH4) hadden.

bios 3

Voordelen van BioStym:

 1. Hogere gasopbrengst 
 2. Betere verhouding biogas 
 3. Beter digistaat. 
 4. Stabieler proces 
 5. Goede prijs/kwaliteit verhouding 
 6. BioStym is veilig voor mens, plant en milieu.

Met andere woorden:
BioStym is de ideale vloeistof om uw reactor economischer te maken en te houden.