Gebruik BioStable van Eco Protecta BV voor reductie van ammoniak en geur in stallen

Inleiding
Bij de (intensieve) veehouderij wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamd krachtvoer. Dit krachtvoer komt ten dele uit de derde wereld. Aangezien de mineralen in de aanwezige organische fractie niet weer worden geëxporteerd krijgen de landen (met name Nederland) te maken met een overschot aan mineralen. De mineralen kunnen tot stankoverlast leiden in de vorm van ammoniakgas (NH3), waterstofsulfidegas (H2S) en diverse andere stoffen, zoals mercaptanen, die vooral door onbalans in de mest ontstaan. Door toevoeging van BioStable wordt de balans hersteld, waardoor de penetrante geur aanzienlijk afneemt. Tevens worden de bacteriën gestimuleerd die voor een betere omzetting zorgen. Hierdoor blijft de mest veel homogener van samenstelling.

Zo werkt BioStable:
BioStable is een product dat het natuurlijk evenwicht in de stallen versterkt. Er worden geen micro-organismen toegevoegd De aanwezige micro-organismen worden gestimuleerd zich te vermenigvuldigen. Hierdoor wordt de afbraak van vervuiling versneld, met name de ureum fracties. Mede door het enzym urease uit de urine ontstaat ammoniak. In een optimaal ecosysteem in de stal zijn o.a. de nitrificerende en de denitrificerende bacteriën in evenwicht.

biostable-1

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij gebruik van BioStable de ammoniakemissie snel wordt gereduceerd. Dit heeft een gunstige invloed op de dieren, die leven in deze stallen. Ze zijn minder gestrest, en krijgen minder aandoeningen aan de luchtwegen.
Mede hierdoor zal de voederconversie gunstiger zijn.

biostable-2

BioStable bestaat uit gefermenteerde planten- en algenextracten, waardoor sporenelementen, vitaminen en enzymen volledig kunnen worden opgenomen door de aanwezige micro-organismen.
Door deze opnames wordt het gehele ecosysteem in de mest:
Stabieler, actiever,homogener en daardoorminder ammoniak uitstoot

Samenstelling van het product Bio Stable:

biostable-3

Gebruik BioStable
BioStable is een zeer geconcentreerde vloeistof en wordt over de vloer in de stal verneveld. Het gebruik is 1liter per 1000 m2 vloeroppervlak.

  • Bij varkensstallen wordt het 1x per week verneveld.
  • Bij mestkuikens wordt het na 4 dagen éénmalig over de strooisellaag verneveld.

Het werkt als een Biokatalysator en BioStable zorgt ervoor dat het ecosysteem in de stal en op een hoger niveau komt

Onderzoeksresultaat 1:
Bij een varkenshouder met vleesvarkens werd een proef opgezet, waarbij de gezondheidsdienst voor dieren en het instituut Van Hall/Larenstein betrokken waren.
Beginsituatie:

  • 2 identieke stallen met elk 54 biggen, die qua zodanig gemixt werden, dat er geen leeftijdsverschil was
  • De mestkelders werden gescheiden, zodat er geen uitwisseling kan plaatsvinden van de mest
  • In elke stal werd bij de ventilatieopeningen, zowel handmatig (Dräger) als met digitale ammoniakmeters, die gekoppeld waren aan een pc, het debiet aan NH3 gemeten gedurende de periode dat de proef liep
  • 1 stal werd gedurende de periode met BioStable behandeld (1 x per week een ¼ liter BioStable opgelost in 10 liter water), die over de roosters werd verneveld, de andere stal werd met 10 liter water verneveld.

Na 24 weken (de dieren werden na het slachthuis getransporteerd) bleek:

  • de ammoniakemissie in de behandelde stal gedurende de proef gemiddeld zo’n 70% lager te liggen dan in de niet behandelde stal.
  • in de behandelde stal de mortaliteit 0 was, in de onbehandelde stal waren 4 dieren gestorven
  • eenzijdige longontsteking in de behandelde stal minder voor kwam, evenals kreupelheid.

biostable-4


Onderzoekresultaten 2

Een slachtkuikenbedrijf in de provincie Groningen met 2 identieke stallen die ieder 22.000 kippen bevatten. De stallen worden voorzien van eendagskuikens en na 6 weken verlaten ze de stallen met een gemiddeld gewicht van ongeveer 2 kilo.

Beginsituatie:

  1. 2 identieke stallen van elk 1000 m2
  2. 22.000 eendagskuikens in iedere stal
  3. Zelfde condities in elke stal (temperatuur, voeding, water etc.)
  4. De strooisellaag van één stal wordt behandeld met een oplossing van 1 liter BioStable in 10 liter water met een handspuit als de kuikens 4 dagen oud zijn (ze lopen dan voor de spuit uit)
  5. De test werd uitgevoerd gedurende 1½ jaar, afwisselend in de ene en dan in de andere stal. In totaal werd er 12 maal getest.

Test resultaten:

  1. De kuikens in de met BioStable behandelde stal waren vitaler dan de kuikens in de onbehandelde stal. Er was in de behandelde stal gedurende de 6 weken zo’n 4 tot 6% minder mortaliteit in vergelijking met de onbehandelde stal.
  2. De kuikens in de met BioStable behandelde stal hadden een hoger slachtgewicht dan in de onbehandelde stal, tussen de 50 en 80 gram (2,5-4% meer gewicht).
  3. In de met BioStable behandelde stal was minder ammoniak aanwezig dan in de behandelde stal (elke dag gemeten in de ventilatiekanalen met een Dräger). In de onbehandelde stal was de ammoniakemissie gemiddeld 80 ppm NH3 en in de met BioStable behandelde stal was de ammoniakemissie gemiddeld 20 ppm NH3 gedurende de 12 cycli, een reductie van ongeveer 75 % ammoniakemissie


Voordelen van BioStable:
1.    er worden geen micro-organismen toegevoegd, waardoor
2.    een stabiel, homogener en actiever ecosysteem ontstaat
3.    geurreductie ( met name NH3) voor de omgeving
4.    beter voederconversie
5.    minder mortaliteit en minder veeartskosten
6.    Goede prijs/kwaliteit verhouding
7.    BioStable is veilig voor mens, dier, plant en milieu.

Met andere woorden:
BioStable is een prima product voor het welzijn van uw dieren en commercieel aantrekkelijk