There are no translations available.

Intensieve veehouderij en de Wgv.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv) in werking getreden.
Alle milieuaanvragen welke afkomstig zijn van deze (agrarische) veehouderijen worden zullen worden getoetst aan deze Wet.
In deze wet staan geurnormen en minimale vereiste afstanden waaraan de veehouderij moet voldoen.
Deze wet moet geurgevoelige objecten (woonhuizen en woonkernen) beschermen tegen geurhinder afkomstig van deze bedrijven.
Door steeds meer groeiende woonkernen kunnen veel bedrijven in de veehouderij niet of nauwelijks uitbreiden, omdat zij worden beperkt door deze wetgeving in het kader van stanknormering.

Om aan deze wetgeving tegemoet te komen kunnen, worden bedrijven gedwongen te investeren in dure luchtwassers die ammoniak uitstoot en stank binnen de gelden normen moeten zien te houden.

Eco Protecta heeft een volledig biologisch product ontwikkeld, dat niet alleen de ammoniak voor tenminste 70% reduceert, daarmee natuurlijk ook een enorme reductie in stank realiseert.
Echte dure investeringen zijn echter niet noodzakelijk!
De toepassing is zeer eenvoudig door het aanbrengen/vernevelen dmv een (rug)spuit op roosters en grondoppervlak!

Reductie in ammoniak zal niet alleen resulteren in een gezonder en aangenamer leefklimaat voor de dieren, echter ook minder stress en aandoeningen aan de luchtwegen.
Tevens heeft onderzoek aangetoond, dat hierdoor minder sterfte optreedt en voedselconversie verbetert.

Bent u geïnteresseerd ? Klik voor meer gedetailleerde informatie op deze link