There are no translations available.


EcoNomic Duurzaam Groenbeheer in de Openbare Ruimte

De verantwoordelijkheid voor Duurzaam Ondernemen ligt voor een groot gedeelte bij de overheid en semi-overheden.
In een periode, waarbij zowel wetenschap en politiek ruim aandacht vragen voor een goed en veilig (drink)water plus een verantwoord beheer van bodem en oppervlaktewater, worden nog steeds middelen op basis van glyfosaat volop gebruikt voor de bestrijding van onkruid op verharding.
Het meest toegepaste  middel bij onkruidbestrijding op verharding is het middel Roundup Evolution van fabrikant Monsanto.
Het gaat per jaar nog steeds om een behoorlijke hoeveelheid werkzame stof glyfosaat, die bij ons per jaar in het milieu terecht komt.
Glyfosaat op zich, is een stof die vrij gemakkelijk wordt afgebroken, echter de reststoffen (zgn. AMPA’s) vormen een serieuze bedreiging.
Deze reststoffen worden als zeer milieuonvriendelijk beschouwd en kunnen bij hoge doseringen een serieuze bedreiging vormen voor onze gezondheid. Deze AMPA’s kunnen nl. zeer moeilijk verwijderd worden uit ons drinkwater.


Wij zullen u niet vermoeien met allerlei wetenschappelijke onderzoeken en rapportages met betrekking tot de werking en milieueffecten van deze werkzame stof.
Typt u glyfosaat maar eens in op de zoekmachine “google”en u krijgt hier volop informatie over..
Op nationaal en Europees niveau begon men zich ook zorgen te maken over de milieueffecten van dit middel op langere termijn: sterk reducerende maatregelen vervat in de DOB- richtlijnen en Barometer Duurzaam Terreinbeheer waren hiervan een tastbaar uitvloeisel.

Onkruidbestrijding kan echter ook op een andere manier !
Eco Protecta heeft enerzijds een product ontwikkeld die de werkzame stof glyfosaat HALVEERD met het zelfde resultaat door het effect van het middel Roundup Evolution  te verhogen.
Dat is dus een reductie van 50% !!
Helaas kunnen wij (nog)geen biologisch middel ontwikkelen, dat relatief per hectare zo weinig kost en zo goed werkt, echter het met de helft reduceren vinden wij voor o.a. gemeenten, professionele loonbedrijven en de totale groensector een zeer toegevoegde waarde.

Zie hiervoor de uitgebreide informatie van het product : Eco-Nomic.