There are no translations available.

Eco-Nomic +

Reductie in gebruik herbiciden/bestrijdingsmiddelen.
Een toekomstige “must” voor bodem,  oppervlakte- en drinkwater

Algemeen:
Eco-Nomic is een speciaal geformuleerd C.U.C. (Control Union Certifications; voorheen Skal Int.) gecertificeerd product op basis van biologische plantaardige etherische olie en plantaardige tensiden en kan dienen als toevoegmiddel aan o.a.  bestrijdingsmiddelen, die gebruikt worden ter bestrijding van onkruid. Eco-Nomic is geen bestrijdingsmiddel maar een additief en behoeft derhalve geen toelating van het Ctgb.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat Eco-Nomic door zijn unieke samenstelling, een sterk reducerend effect heeft op het gebruik van spuitmiddelen op basis van glyfosaat.

Glyfosaat staat bekend als aquatisch toxisch en bij frequent hoge doseringen zelfs als gevaarlijk en zeer milieu-onvriendelijk. Sinds 1 januari 2007 zijn strengere regels ten aanzien van het gebruik van deze middelen van kracht geworden; de DOB-normeringen zijn hier een uitvloeisel van. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit middel –op basis van politieke besluitvorming in Nederland- binnen afzienbare tijd verboden voor de toepassing als onkruidbestrijding op verharding. In afwachting van nadere bericht- en regelgeving kan alvast een aanzienlijke reductie in milieudruk worden verkregen door toevoeging van Eco-Nomic!

Werking van Eco-Nomic:

Plantaardige oliën met lage ketens zijn zeer milieuvriendelijk, maar ook slecht mengbaar met water. De plantaardige (etherische) olie- bestanddelen in Eco-Nomic hebben een (snel)afbrekend effect op de waslaag (pectine) van het blad/plantdeel, waardoor de werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen beter worden opgenomen. Tevens speelt dampremming hierbij een voorname rol.

De speciale formulering echter, draagt zorg voor een goede verdeling van werkzame stoffen in een waterig milieu en zorgt tevens voor een betere hechting. De bespuitingen van het toegepaste middel worden hierdoor veel effectiever en minder werkzame stof is nodig in de spuitoplossing.

Advies dosering en gebruik Eco-Nomic:  SPRAY-SELECT:Weed-It type I
economic

Toepassing bij Spray-Select :

Eco-Nomic dient te worden toegepast in een Quad Spray-Select met chlorofyldetectie als ingrediënt in een pre-mix.
Beide middelen in een spuitvat aanbrengen welke is gevuld met een derde water, daarna geheel (under “flow”= slang het water ter voorkoming van te veel schuimvorming) afvullen met water, waarbij de roer-mixer van het voorraadvat aan dient te staan tot egale emulsie ontstaat. Ook tijdens het spuiten moet deze emulsie worden geroerd, zodat de werkzame stoffen goed worden verdeeld in de spuitvloeistof. Na max. twee dagen het systeem reinigen met lauwwarm water en een reinigingsmiddel.

Toepassing bij MANKAR®verdeling dmv schijfrotatie:

Eco-Nomic kan ook worden gebruikt in combinatie met Mankar®equipement.
Normaal gesproken gebruikt u dan puur product glyfosaat van uit de doseerunit van diverse MANKAR® modellen.
Met Eco-Nomic maakt u een pre-mix van 500 ml Glyfosaat + 500 ml Eco-Nomic. Zorgt u voor een goede menging van beide producten! Met deze emulsie vult u de doseerunit van 0,5  liter. U reduceert ook hiermede 50 % aan werkzame stof glyfosaat !
NB.
Het is zeer belangrijk om geen product langer dan vijf dagen in de doseerunit te laten zitten. Om verstoppingen te voorkomen, is het aan te bevelen het systeem preventief na ieder gebruik goed door te spoelen met liefst lauwwarm water of in combinatie met een ontvettend reinigingsmiddel.
Vooral bij andere middelen – al dan niet in combinatie met een product op basis van glyfosaat – bestaat gevaar dit het product gaat indikken en verkleven dmv kristallisatie en verstoppingen in uw apparatuur kan veroorzaken.

Toepassing in machines Weed-IT MKII:

Geïntegreerd doseersysteem, waarbij een mix van Eco-Nomic en glyfosaat in het voorraadvat kan worden aangebracht in de hierna vermelde verhoudingen.
Beste resultaat bij deze machine (ervaringen van gebruikers in de praktijk) :

Vul het voorraadvat (normaal 5 liter Roundup) met 2 liter Roundup Evolution® + 2 liter Eco-Nomic. Het mengsel vervolgens voor elk gebruik goed schudden/roeren tot een egale stabiele emulsie is ontstaan.
Dosatron van de machine onder normale omstandigheden op 1 a 1,5 % ; bij dauw en bij hoge vochtigheid naar eigen inzicht gedurende deze periode op 2%. Zie ook de richtlijnen nav de weerfax voor de dag waarop zal worden gespoten.

Het is aan te raden,na elke spuitronde de machine te reinigen en te spoelen. Bij gebruik van de Dosatron is dit zeer eenvoudig. Kra(a)n(en) van de Dosatron(en) afsluiten en het systeem zuigt geen middel meer aan. Schoon water uit voorraad tank spoelt dan de leiding schoon.
Advies is gedurende 25 meter het systeem “door te spoelen”met water.

  • Ons laatste praktijkonderzoek ism met PRI Wageningen en Krinkels BV staat vermeld op: www.dob-verhardingen.nl, waarbij is aangetoond dat 1L Round-Up®Evolution + 1 L Eco-Nomic een goed resultaat geeft op alle daarvoor gevoelige onkruidsoorten.

Voordelen van het gebruik van Eco-Nomic:

  • Verbetert spuitresultaat.
  • Plantaardig gecertificeerd biologisch product.
  • Wordt zeer snel biologisch afgebroken.(72-80% in 28 dagen : EPA-normering 560/6-82-003)
  • Geeft dampremming, dus werkzame stof kan beter worden opgenomen.
  • Vergroot het aantal spuitbare dagen door snellere regenvastheid.
  • Enorme reductie in benodigde middelen, hetgeen tot gevolg heeft:
   1. Aanzienlijk minder (in de meeste gevallen 50%) milieubelastende stoffen (uitspoeling AMPA en glyfosaat) komen in bodem, oppervlakte- en grondwater.
   2. Besparing in middel voor de gebruikers.
   3. Aanzienlijke besparingen op kosten m.b.t reinigen van grond-oppervlakte – en drinkwater op lange termijn.
   4. U bewijst het milieu en alle ecosystemen een enorme dienst, door zorg te dragen voor een reductie van bestrijdingsmiddelen.
   5. Realiseert de belangrijkste doelstellingen van DOB en Barometer Duurzaam Terreinbeheer (SMK) : nl. terugdringen werkzame stoffen ( in een later stadium zgn. AMPA’s) in bodem en oppervlaktewater.

Bent u geïnteresseerd?  Neem contact met ons op(www.ecoprotecta.nl) of vraag het recente wetenschappelijk onderzoek aan, waarbij onze claims onafhankelijk zijn onderbouwd door PRI/WUR te Wageningen. NB Het product Roundup Evolution® is het enige toegestane middel voor onkruidbestrijding op verharding in Nederland.